Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Veľmi dobrý výsledok našich MgO-C stavív s Carboresovou väzbou zabudovaných v kyslíkovom konvertore.

Koncom roka 2014 bola úspešne ukončená prevádzková kampaň 180-tonového oceliarenského konvertora u nášho českého zákazníka MORAVIA STEEL Třinec. Kyslíkový konvertor bol vymurovaný našimi magnéziovo-uhlíkovými stavivami s Carboresovou väzbou a počtom tavieb prekročil plánovanú životnosť.

U tohto zákazníka šlo o prvú dodávku Carboresom viazaných stavív, vyrábaných na novej MC linke. Pozitívom je, že tento výsledok sa podarilo dosiahnuť pri spotrebe opravárskych hmôt nižšej ako bola naplánovaná.

Žiaruvzdorné stavivá pre výmurovku kyslíkového konvertora patria medzi najnáročnejšie vyrábané druhy stavív, preto tento výsledok považujeme za veľký úspech. Zároveň je našou dobrou reklamou pre ďalších potenciálnych zákazníkov.
Slovmag, a.s. Lubeník

Slovmag, a.s. Lubeník


SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2015