Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Nová linka na balenie sypkých materiálov

Princíp neustáleho zlepšovania rešpektujú všetky úspešné firmy. V záujme vyhovieť zákazníkovi a zefektívniť vlastný výrobný proces sa využívajú rôzne dostupné moderné prostriedky. A pretože v obchode stále platí, že obal predáva tovar, je nevyhnutné klásť dôraz nielen na úžitkovú hodnotu výrobku, ale aj kvalitu jeho finálnej podoby, v akej sa dostáva ku zákazníkovi.

Nová linka na balenie sypkých materiálov, ktorá bola v našej firme uvedená do prevádzky v prvých mesiacoch tohto roku, poskytne hneď tri benefity: vyšší výkon, lepšiu ochranu tovaru a estetickejší vzhľad výrobku. Materiály sa balia do niekoľkovrstvových papierových vriec, vybavených v hornej časti samouzatváracím ventilom. Po naplnení sa vrece automaticky uzavrie, čím sa balenie stáva flexibilnejším, rýchlejším a jednoduchším v porovnaní s doteraz používaným spôsobom uzatvárania šitím.

Ventilové papierové vrecia sú ekologickým recyklovateľným materiálom a sú všeobecne známe ako obaly stavebných a potravinárskych komodít (cement, múka a podobne).
Nové baliace zariadenie umožňuje plniť do vriec materiály rôznej zrnitosti a v rôznej hmotnosti prostredníctvom poloautomatického dávkovania riadeného obsluhou. Hotové vrecia sa dopravníkom odsúvajú na miesto, kde sa ložia na palety. Tvar naplnených vriec umožňuje kvalitnejšie ukladanie materiálu na palety a tým aj bezpečnejší transport k zákazníkovi.

Prvým výrobkom baleným na novej linke bola kalcinovaná kaustická magnézia, ktorá je určená na použitie do kŕmnych zmesí.
Slovmag, a.s. Lubeník


SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2014