Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Udelenie Pamätnej medaily

Rok 2014 sa spája s 20. výročím vzniku akciovej spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník. Toto jubileum bolo aj podnetom pre udelenie Pamätnej medaily, ktorou Slovenská obchodná a priemyselná komora ocenila význam a zásluhy akciovej spoločnosti o rozvoj podnikania a zamestnanosti. Za tento prejav uznania úprimne ďakujeme a vážime si ho.

Pôsobenie našej spoločnosti v nezamestnanosťou ťažko skúšanom regióne Gemera je kľúčové. Uvedomuje si to vedenie spoločnosti, uvedomujú si to aj naši zamestnanci.

Našim spoločným želaním a cieľom je: obhájiť, upevniť a rozšíriť doterajšie postavenie firmy Slovmag, a.s Lubeník na trhu so žiaruvzdornými materiálmi.
Slovmag, a.s. Lubeník


SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2014