Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Ocenenie Krištáľový Merkúr

Dňa 13.03.2014 sme si s hrdosťou prevzali prestížne ocenenie Krištáľový Merkúr 2013, ktoré nám udelila Slovenská priemyselná a obchodná komora za Technologickú linku na výrobu uhlíkom viazaný bázických žiaruvzdorných materiálov. Odovzdali nám ju poprední predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory ako hlavnú cenu v rámci kategórie „Inovácia technológie, riadenia a marketingu.“ Získanie ceny je pre nás cťou a zároveň záväzkom pre ďalšie podobné aktivity, prospešné z pohľadu našich zákazníkov a aj napredovania firmy.
Slovmag, a.s. Lubeník

Nová technologická linka je zásadnou investíciou najmä z dlhodobého hľadiska. Výrobky, ktoré bude produkovať, predstavujú nosný žiaruvzdorný materiál, používaný v súčasnosti v oceliarskom priemysle. Okrem stavív s uhlíkovou väzbou, doteraz vyrábaných tzv. studenou technológiou, sa sortiment rozšíri o stavivá vyrábané teplou technológiou. Tým sa pre spoločnosť otvárajú širšie možnosti pre upevnenie pozície a konkurencieschopnosti na trhu.

Návrh technologickej linky je výsledkom spolupráce zodpovedných pracovníkov našej a materskej spoločnosti Magnezit Group. Neoddeliteľnou súčasťou inovovanej technológie je úplne nová temperovacia pec LUBENA, slúžiaca na finálnu tepelnú úpravu výrobkov. Konštrukčne predstavuje unikátne technické riešenie, v súčasnosti najmodernejšie v rámci svojho druhu v Európe. Okrem požiadaviek na kvalitu výrobkov spĺňa aj prísne kritériá kladené na ochranu životného prostredia. Významným prvkom investície sú dva automatické manipulátory, ktoré majú pomôcť eliminovať náročnú ľudskú prácu, predovšetkým pri procese lisovania za tepla.
Slovmag, a.s. Lubeník


SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2014