Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Ocenenie zamestnancov spoločnosti

Dňa 6.septembra 2013 sa konali celoslovenské oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici, kde boli udelené čestné odznaky ministra hospodárstva SR zamestnancom v týchto odvetviach priemyslu. Naša spoločnosť bola poctená výberom zamestnanca Stanislava Školníka, ktorý pracuje na banskej prevádzke ako lamač PPS na ocenenie za pracovnú obetavosť.
Slovmag, a.s. Lubeník

Aj my sa naďalej hlásime sa ku svojej baníckej histórii a súčasnosti, a hoci oslavy Dňa baníkov v rámci našej spoločnosti stratili svoju tradičnú podobu, pozvali sme všetkých zamestnancov na slávnostný obed a ocenili sme pri tejto príležitosti aj my vybraných zamestnancov za dlhodobú kvalitnú prácu a pracovnú vernosť.

Tituly „zaslúžilý zamestnanec“ a „vzorný zamestnanec“ spolu s poctou zverejnenia v galérii ocenených, pozvaním od generálneho riaditeľa na slávnostný obed a finančnou odmenou v tomto roku získali:

Zaslúžilý zamestnanec:
Zdenko Krága pomocný palič tunelové pece
Vzorný zamestnanec:
Milan Balážik údržbár lisovne lisovňa
Emil Kotlarčík chemikál prípravňa
Stanislav Šmídt obrábač kovov – špecialista formovňa
Juraj Nikitinský prevádzkový elektrikár – špecialista elektrodielne tehlovej prevádzky
Koncom roka sa traduje aj výber nominantov na Korporatívnu cenu, ktorú udeľuje materská skupina Magnezit Group za profesionalitu a oddanosť práci.
Slovmag, a.s. Lubeník

SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2013