Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Konferencie o žiaruvzdorných materiáloch

V dňoch 22 -24. 05. 2013 sa naša spoločnosť zúčastnila 15. Medzinárodnej vedeckej konferencie - Žiaruvzdorné materiály: výroba, metódy testovania, aplikácia. Konferencia sa konala v poľskom meste Wisla. V rámci konferencie bola pripravená expozícia Magnezit Group/Slovmag, na ktorej sme vystavovali naše výrobky. Spoločnosť SLOVMAG a.s. Lubeník na konferencii zastupoval Ing. Ján Palík.

V dňoch 19 – 20. Septembra sa konala konferencia Hutní Keramika 2013. Témami konferencie boli nové teoretické poznatky v oblasti žiaruvzdorných a tepelne izolačných materiálov, nové technológie prípravy a údržby výmuroviek pecí. Miestom konania konferencie bol Rožnov pod Radhoštĕm (Česká republika). Konferencie sa z našej strany zúčastnil obchodný riaditeľ spoločnosti Ing. Dušan Štefanko a obchodný zástupca Ing. Igor Švidraň, PhD.
Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník

SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2013