Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Krst novej tepmerovacej pece

Ľudia, ktorí svojou mierou prispeli k „zrodeniu“ temperovacej pece, sa stretli pri jej „kolíske“ dňa 21.mája 2013 v areáli spoločnosti v Lubeníku pri slávnostnom akte jej pokrstenia ... (Foto č. 1 a 2)

Foto č. 1
Slovmag, a.s. Lubeník
Úvodné slovo predniesol Ing. Formánek, technický riaditeľ spoločnosti PKI Teplotechna Brno, ktorá je generálnym dodávateľom prác na temperovacej peci a svojou prítomnosťou slávnosť chvíle podčiarkol aj dipl. Ing. Mendheim, ktorý je autorom technológie a know-how pece.
Generálny riaditeľ spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník Ing. Ondrej Dojčár prítomným predstavil pec menom „Ľubena“, ktorej nové meno sa viaže k nášmu regiónu. Pec pokrstil šampanským a poprial mladej dáme dlhý, zdravý a najmä na kvalitné výrobky plodný život ... Ing. Vaskovič (Foto č. 3) odštartoval pec k prvej funkčnej skúške. Veríme, že všetky ďalšie kroky, ktoré predchádzajú uvedeniu do riadnej výrobnej prevádzky úspešne zvládneme a v najbližších mesiacoch nám toto moderné výrobné zariadenie pomôže zabezpečiť rozvoj perspektívneho trhu carboresom viazaných uhlíkatých stavív.
Foto č. 2
Slovmag, a.s. Lubeník
Foto č. 3
Slovmag, a.s. Lubeník
Foto č. 1

SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2013