Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Výstavba briketačnej linky

Spoločnosť SLOVMAG, a.s. Lubeník v roku 2013 zrealizuje výstavbu briketačnej linky za účelom rozšírenia výrobného portfólia sypkých hmôt a zabezpečenia vyššieho zhodnotenia vedľajších produktov súčasného výrobného procesu, resp. materiálov uložených na haldách, čím sa budú znižovať environmentálne záťaže vzniknuté v minulých rokoch.
Slovmag, a.s. Lubeník
Linka na výrobu brikiet na báze vlastnej suroviny umožní spracovanie nižších zrnitostí materiálov, pričom brikety budú buď následne spracovávané výpalom v existujúcich pecných agregátoch, použité na ďalšie spracovanie vo výrobnom procese alebo predávané ako finálny produkt – troskotvorné prísady. Táto skupina výrobkov bude ponúkaná existujúcim i budúcim odberateľom uhlíkatých stavív ako materiál na predĺženie životnosti výmurovky ich pecí.
V súčasnosti prebieha výstavba linky a montáž technológií, pričom prvé funčné skúšky s následným spustením skúšobnej prevádzky predpokladáme v letných mesiacoch tohto roka.
Foto č. 2
Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník

SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2013