Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník
Výstavba MgO-C linky
    Magnéziovo-uhlíkaté stavivá sú významnou skupinou v rámci priemyslu žiaruvzdorných výrobkov a sú používané v moderných výrobných zariadeniach vo firmách čiernej metalurgie. Ich dôležitosť v rámci spotreby žiaromateriálov rastie s tým, ako postupne aj spoločnosti so staršími technológiami výroby ocele investujú do modernejších zariadení. Spoločnosť Slovmag zareagovala na trhovú situáciu a dopyt po tomto type výrobkov rozhodnutím o rozšírení existujúcej a výstavbe nových častí linky na výrobu MgO-C stavív.

    Práce na výrobnej linke už významne postúpili a v mesiaci Máj 2013 prebiehajú prevádzkové skúšky jednotlivých častí komplexu, pričom po ich úspešnom ukončení plánujeme začať výrobu carboresom viazaných stavív v krátkom čase. Špecifikom novej výroby je, že hmota na výrobu týchto stavív sa mieša a zohrieva, pričom manipulátor pri lise bude zabezpečovať lisovanie za tepla. Dôležitou súčasťou linky je nová temperovacia pec vybavená nepriamym ohrevom vhodná na tepelnú úpravu magnézio-uhlíkových stavív viazaných carboresom alebo živicou a pre carboresom impregnované produkty. Kapacita výrobnej linky bude cca. 20 000t nového typu stavív ročne, pričom predpokladáme aj pokračovanie výroby a predaja živicou viazaných uhlíkatých stavív.
Slovmag, a.s. Lubeník
Slovmag, a.s. Lubeník


SLOVMAG, a.s. Lubeník, 2013