Ocenenia najlepších zamestnancov v roku 2012.

07.09.2012

Pri príležitosti celoštátnych osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, ktoré sa konali 7. septembra 2012 v Banskej Štiavnici, bol udelený čestný odznak ministra hospodárstva SR "Za pracovnú vernosť" pánovi Jánovi Kručkovi, ktorý odpracoval 23 rokov na stredisku lisovňa.

Spoločnosť pri tejto príležitosti udelila ocenenie "Zaslúžilý zamestnanec" pánovi Ladislavovi Machavovi a "Vzorný zamestnanec" pánom Ivanovi Stankovi a Milošovi Senkovi.

Materská spoločnosť Magnezit Group ocenila za vynikajúce výsledky v roku 2012 pána Ivana Turisa čestným uznaním.


Slovmag, a.s. Lubeník

Ján Kručko pri preberaní čestného odznaku MH SR, na obrázku štvrtý sprava