Stretnutie s Mikulášom

7.12.2012

V predvianočnom čase spoločnosť každoročne organizuje, pre deti svojich zamestnancov, stretnutie s Mikulášom. Aj v tomto roku, v posledný novembrový piatok, Mikuláš obdaroval balíčkami všetky deti, ktoré si prišli pozrieť filmové predstavenie "Kocúr v čižmách" do kinosály v Revúcej.
Súčasťou stretnutia bolo vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže s tematikou Vianoc a ocenenie najlepších prác. Krásne popoludnie vyčarovalo v detských očkách spokojnosť a šťastie.

Slovmag, a.s. Lubeník

Jakub Tabak, 11 rokov


Slovmag, a.s. Lubeník

Libor Mladší, 12 rokov


Slovmag, a.s. Lubeník

Viktória Naďová, 9 rokov


Slovmag, a.s. Lubeník

Peter Levický, 6 rokov


Slovmag, a.s. Lubeník

Lenka Repáková, 5 rokov


Slovmag, a.s. Lubeník

Miška Hudecová, 5 rokov


Slovmag, a.s. Lubeník

Jakub Javorčík, 5 rokov