Ťažbou magnezitu a jeho spracovaním sa získava slinutá magnézia, ktorá je základom pre výrobu tvarovaných a netvarovaných bázických žiaruvzdorných výrobkov. Tieto výrobky sa používajú na zhotovenie výmuroviek tepelných agregátov predovšetkým vo výrobe ocele, farebných kovov, cementu a vápna. Uplatňujú sa aj ako teplonosné jadrá elektrických akumulačných výhrevných telies a tiež ako zdroj horčíka v poľnohospodárstve.

Uspokojovanie potrieb a požiadaviek zákazníka je založené na vyše 50-ročnej tradícii výroby a množstve skúseností. Samozrejmosťou je flexibilita pri spĺňaní špecifických požiadaviek zákazníka a kompletný technický servis. Výsledky výskumu a vývoja umožňujú neustále zvyšovanie životnosti výmuroviek a tým znižovanie nákladov zákazníka na ich nákup. Veľký dôraz je kladený na ochranu životného a pracovného prostredia v procese výroby a aj pri aplikácii výrobkov.


V súčasnosti je vlastníkom spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník skupina Magnezit Group s 99,6% vlastníckeho podielu. Táto skupina je reprezentovaná firmou Mag Holdings S.A.

Magnezit Group je najväčším výrobcom žiaruvzdorných výrobkov na ruskom teritóriu a dlhodobo si udržiava významné postavenie v celosvetovom meradle. Okrem Slovmag, a.s. Lubeník vlastní niekoľko výrobných závodov v Rusku, vrátane najväčšej firmy na výrobu žiaruvzdorných stavív na svete - magnezitového závodu v Satke v Čeljabinsku a v Číne.